Штраф прибуток

У корпорації Alphabet, до складу якої входить Google, заявили, що навіть враховуючи рекордно великий штраф Євросоюзу у 5 мільярдів доларів, там отримають прибуток у розмірі 3,2 мільярди доларів.

Про це повідомляє «Громадське», посилаючись на Bloomberg.

Зокрема, у другому кварталі 2018 року Google отримала 26,24 мільярди доларів доходів від реклами, а рекламний бізнес компанії за 3 місяці зріс на 24%.

Чистий прибуток Google за другий квартал склав 8,2 мільярди доларів. Тому навіть, якщо з компанії стягнуть 5 мільярдів штрафу, її квартальний прибуток складе 3,2 мільярди доларів.

В той же час, в Alphabet зазначили, що планують оскаржувати рішення ЄС щодо штрафу.

Нагадаємо, Європейська комісія оштрафувала американську корпорацію Google на 4,3 млрд євро за порушення антимонопольного законодавства у справі, пов’язаній з операційною системою Android.

Податок на прибуток

Форму податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджено наказом № 897 (далі — Декларація).

Загальні правила самостійного виправлення помилок, допущених у Декларації, визначено ст. 50 Податкового кодексу.

Відповідно до п. 50.1 зазначеної статті у разі якщо у майбутніх податкових періодах платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним Декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої Декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку. Платник податків має право не подавати розрахунок у разі якщо уточнені показники зазначаються у складі Декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.

Існують такі варіанти самостійного виправлення помилок, виявлених платником податків у раніше поданій Декларації:

 • шляхом подання уточнюючого розрахунку. При цьому у разі заниження податкового зобов’язання платник податку крім самої недоплати сплачує також штраф у розмірі 3 % суми заниження податкових зобов’язань, яке відбулося в результаті допущеної помилки;
 • шляхом відображення через додаток ВП суми недоплати у складі поточної Декларації, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено заниження податкового зобов’язання. При цьому у разі заниження податкового зобов’язання платник податку крім самої недоплати сплачує також штраф у розмірі 5 % від суми заниження податкового зобов’язання.

Отже, від обраного способу виправлення помилки залежить, який штраф доведеться сплатити, — у розмірі 3 чи 5 %. Виправлення помилки також може викликати необхідність нарахування та сплати пені за час прострочення сплати податкового зобо­в’язання.

При виправленні помилок слід звертати увагу на строк давності, який установлено ст. 102 Податкового кодексу і становить 1095 днів. Відлік такого строку починається з наступного дня після закінчення граничного строку подання Декларації та/або граничного строку сплати грошового зобов’язання, нарахованого контролюючим органом, а якщо Декларацію було надано пізніше — за днем її фактичного подання.

У разі внесення змін до Декларації внаслідок самостійного виявлення платником помилок пеня не нараховується, якщо зміни було внесено протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання (п. 129.9 ст. 129 Податкового кодексу).

На суми грошового зобов’язання, визначеного пп. 129.1.3 п. 129.1 цієї статті (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення, із розрахунку 100 %річних облікової ставки Нацбанку України, діючої на кожний такий день.

Зауважимо, що виправляти помилки та коригувати показники за будь-який попередній період потрібно за допомогою форми Декларації шляхом подання уточнюючого розрахунку або додатка ВП, який міститься у складі Декларації.

У рядках 2 та 3 заголовної частини Декларації відображається відповідний період, за який вона подається: звітний (податковий) період або звітний (податковий) період, що уточнюється.

При виправленні помилок шляхом подання уточнюючої Декларації додаток ВП до такої Декларації не подається.

Якщо допущена помилка виправляється шляхом подання уточнюючої Декларації, платник податку повинен надати таку Декларацію за звітний (податковий) період, в якому допущено помилку, разом з уточнюючими Деклараціями за наступні податкові періоди звітного року, у тому числі за рік.

При поданні уточнюючої Декларації в загальних рядках 01 — 26 відображаються виправлені показники. При цьому додаток ВП до такої Декларації не подається на відміну від інших додатків, у яких було допущено помилки.

У коригуючих рядках розраховується сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання та заповнюються рядки 27 «Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від’ємне) значення (рядок 19 – рядок 19 Декларації, яка уточнюється)) або рядок 27 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 — 30, 32 — 34, 36 — 38 Декларації (+, –)» та 28 «Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду з авансового внеску при виплаті дивідендів, що уточнюється (позитивне (від’ємне) значення (рядок 22 – рядок 22 Декларації, яка уточнюється)) або рядок 28 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 — 30, 32 — 34, 36 — 38 Декларації (+, –)».

Далі визначаються значення рядків 30 «Пеня, нарахована на виконання вимог пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу, або рядок 30 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 — 30, 32 — 34, 36 — 38 Декларації» та 31 «Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючій Декларації».

Механізм виправлення помилок через поточну Декларацію передбачає одночасне подання спеціального додатка ВП, розглянемо порядок його складання детальніше.

При складанні Декларації за звітний (податковий) період, що уточнюється, платником відображаються показники відповідного періоду, які наводяться у додатку ВП, який подається окремо до кожної Декларації.

За побудовою додаток ВП повторює форму Декларації, показники якої відображаються у двох таблицях:

 • показники таблиці 1 аналогічні показникам основної Декларації та відображають дані виправлених показників за звітний (податковий) період, що уточнюється;
 • показники таблиці 2 відображають результати виправлення помилок, дані з яких переносяться до рядків 27 — 30, 32 — 34, 36 — 38 Декларації.

Якщо виправлення помилок здійснюється у звітній (звітній новій) Декларації за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено помилки, то в додатку ВП платник відображає виправлені показники за податковий період, який уточнюється. Суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання з податку на прибуток та суму пені і штрафу платник визначає, порівнюючи показники з відповідними рядками Декларації, що уточнюється.

У разі якщо виправлення здійснюється в уточнюючій Декларації, то додаток ВП до неї не подається, значення доходів від будь-якої діяльності, фінрезультат до оподаткування, різниці, об’єкт оподаткування зазначаються саме в ній.

Довідково
У разі якщо після подання Декларації за звітний період платник податку подає нову Декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку її подання за такий самий звітний період, то штрафи, визначені п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу, не застосовуються.

Заповнення додатка ВП або подання уточнюючого розрахунку Декларації

У разі якщо внаслідок виправлення помилок у фінансовій звітності змінюються показники, зокрема показник рядка 01 «Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку» або рядка 02 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінзвітності відповідно до ПБО або МСФЗ (+, –)» Декларації, такий показник підлягає виправленню одним із способів, визначених вище.

Якщо підприємство занизило (завищило) податкові зобов’язання через неправильне їх відображення в бухобліку або через помилку в первинних документах, що призвело до перекручення інформації у фінансовій і податковій звітності, то в цьому випадку платнику слід керуватися порядком виправлення помилок, передбаченим ПБО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», та відобразити оновлені показники у відповідних рядках Декларації.

Приклад

У листопаді 2016 р. підприємство, яке звітує тільки за підсумками року, виявило, що у 2015 р. через помилку в бухобліку у фінзвітності та Декларації підприємством не були враховані витрати в сумі 170 000 грн, у результаті чого було задекларовано неправильну суму податку на прибуток за 2015 р. — 30 600 грн. Помилки було виправлено за допомогою уточнюючого розрахунку. Після виправлення помилки у підприємства виник збиток за цей період.

Смотрите так же:  Купить коллекторы на урал

Розглянемо найактуальніші запитання щодо самостійного виправлення помилок, що виникають при визначенні фінрезультату до оподаткування та складанні звітності з податку на прибуток.

Переплата авансових платежів

Чи враховується наявна переплата з податку на прибуток підприємств в оплату авансового внеску з податку на прибуток, нарахованого на суму дивідендів?

Порядок сплати податкового зобо­в’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів визначено п. 57.1 1 ст. 57 Податкового кодексу.

Врахування наявної переплати з податку на прибуток в оплату авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів не передбачено.

Водночас згідно з п. 43.3 ст. 43 Кодексу платник податку може здійснити повернення сум грошового зобов’язання на підставі заяви про таке повернення протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.

Повторна фінансова звітність

Чи необхідно подавати фінзвітність повторно як додаток до Декларації з податку на прибуток підприємств разом зі звітною новою або з уточнюючою Декларацією, якщо показники фінзвітності не підлягають виправленню?

Подання фінзвітності разом зі звітною (звітною новою) Декларацією є обов’яз­ко­вим.

Фінзвітність є додатком до Декларації (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її неві­д’ємною частиною.

Відомості про форми фінзвітності, які одночасно подаються з Декларацією, відображаються у відповідній таблиці Декларації.

Якщо після подання Декларації за звітний період платник податку подає нову Дек­ларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний (податковий) період, то така Декларація є звітною (звітною новою) і не вважається уточнюючою.

У разі виправлення помилок в уточнюючій Декларації платник податку може не подавати фінзвітність повторно за умови, що показники фінзвітності, що була подана з Декларацією за звітні (податкові) періоди, які уточнюються, не підлягають виправленню.

У якому випадку застосовуються штрафні санкції у разі, коли після подання Декларації за звітний період платник податків виявляє помилку?

Штрафні санкції не застосовуються у разі коли після подання Декларації за звітний період платник податків виявляє помилку та подає нову Декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку її подання за такий самий звітний період.

У разі виявлення заниження податкового зобов’язання і виправлення помилки шляхом подання уточнюючого розрахунку платник податку крім суми недоплати сплачує штраф у розмірі 3 % суми заниження, яке відбулося в результаті допущеної помилки.

Якщо відображення виправлення помилки здійснюється через додаток ВП суми недоплати у складі поточної Декларації, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено заниження податкового зобов’язання, то крім самої недоплати платник також сплачує штраф у розмірі 5 % суми заниження податкового зобов’язання.

У разі якщо платник податків подає уточнюючий розрахунок до Декларації, поданої за період, що перевірявся, або не подає уточнюючого розрахунку протягом 20 робочих днів після дати складення довідки про проведення електронної перевірки, якою встановлено порушення податкового законодавства, відповідний контролюючий орган має право на проведення позапланової перевірки такого платника за відповідний період.

Зменшення вартості запасів

Чи потрібно коригувати фінрезультат до оподаткування на різниці, що виникають при зменшенні у бух­обліку вартості запасів внаслідок їх часткового застаріння?

Пунктом 139.1 ст. 139 Податкового кодексу передбачено коригування фінрезультату на різниці, що виникають при формуванні забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат.

Фінрезультат до оподаткування збільшується:

на суму витрат на створення забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати) відповідно до ПБО або МСФЗ.

Фінрезультат до оподаткування зменшується:

на суму використання створених забезпечень (резервів) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати), сформованого відповідно до ПБО або МСФЗ;

на суму коригування (зменшення) забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) на відпустки працівникам, інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати), на яку збільшився фінрезультат до оподаткування відповідно до ПБО або МСФЗ.

Забезпечення — це зобов’язання з невизначеним строком або сумою (п. 10 МСБО 37).

Отже, якщо у бухобліку для відшкодування витрат у випадку зменшення (знецінення) балансової вартості запасів було створено забезпечення (резерв), то відповідно до вимог п. 139.1 ст. 139 Кодексу фінрезультат до оподаткування коригується на суму витрат на створення, використання та коригування таких забезпечень.

Від’ємне значення об’єкта оподаткування

Як врахувати від’ємне значення об’єкта оподаткування за 2016 р. у податковій декларації з податку на прибуток підприємств за І квартал 2017 р.?

Фінрезультат до оподаткування зменшується на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Кодексу застосовуються з урахуванням п. 3 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу.

Для визначення різниць, що зменшують фінрезультат до оподаткування, враховуються податкові збитки, що склалися станом на 1 січня звітного року та відображені у рядку 04 Декларації.

Від’ємне значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років відображається у рядку 3.2.4 додатка РІ «Різниці» до рядка 03 РІ Декларації.

Таким чином, від’ємне значення об’єкта оподаткування, відображене у рядку 04 Декларації за ІV квартал 2016 р., враховується при заповненні рядка 3.2.4 РІ «Різниці» Декларації за І квартал 2017 р. та наступні періоди звітного податкового року.

Зміна системи оподаткування

Чи потрібно збільшувати фінрезультат до оподаткування, якщо платник податку на прибуток отримав оплату за товари, що були відвантажені під час перебування його на спрощеній системі оподаткування?

Відповідно до пп. 140.5.12 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу фінрезультат до оподаткування збільшується на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування.

До 01.01.2017 р. операції з отримання оплати за товари (роботи, послуги), що були відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування, відображались за правилами бухобліку при формуванні фінрезультату.

З 01.01.2017 р. фінрезультат збільшується на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування, у податковому (звітному) періоді отримання такої оплати.

Списання дебіторської заборгованості за рахунок резерву

Чи потрібно коригувати фінрезультат до оподаткування на суму списаної дебіторської заборгованості за рахунок створеного резерву до 01.01.2017 р.?

Починаючи з 01.01.2017 р. платник податку зменшує фінрезультат до оподаткування на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів).

При цьому зменшення фінрезультату здійснюється лише на суму дебіторської заборгованості, яка відповідає ознакам пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, чинним на дату її списання, незалежно від періоду створення резерву сумнівних боргів за такою заборгованістю.

Штрафні санкції та пені, нараховані органами ДФС

Підприємству за результатами перевірок ДФС було нараховано штрафні санкції. Чи потрібно на суми таких штрафів коригувати фінрезультат до оподаткування?

Фінрезультат податкового (звітного) періоду збільшується платником податку на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX цього Кодексу.

Водночас Податковий кодекс має власне визначення штрафної санкції (фінансової санкції, штрафу), якою у податкових відносинах вважається плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності (пп. 14.1.265 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Таким чином, на суми штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих органами ДФС у зв’язку з порушенням платником податку вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, фінрезультат до оподаткування не збільшується.

Штрафи, перераховані на користь підприємця

Чи коригується фінрезультат до оподаткування на суми штрафних (фінансових) санкцій та пені, які перераховуються на користь фізичної особи — підприємця?

Фінрезультат до оподаткування не збільшується на суми штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих на користь фізичних осіб — громадян відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів.

Смотрите так же:  Усыновить ребёнка какие льготы

При цьому платники податку на прибуток підприємств, які нараховують штрафи, пені, неустойки відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь фізичних осіб — підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, повинні коригувати фінрезультат до оподаткування відповідно до пп. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу.

У яких рядках Декларації відобразити самостійно виявлені помилки, допущені у попередніх періодах?

Якщо платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним Декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до неї.

При складанні уточнюючої Декларації показники розраховуються наростаючим підсумком за звітний (податковий) період, в якому було допущено помилку, разом з уточнюючими деклараціями за наступні податкові періоди звітного року, у тому числі Декларацією за рік.

При цьому у рядку 18 уточнюючої Декларації за звітний (податковий) період, наступний за звітним періодом, що уточнюється, зазначається показник рядка 17 Декларації за попередній звітний (податковий) період з урахуванням уточнень за попередні періоди звітного року.

Якщо виправлення такої помилки здійснюється у звітній (звітній новій) Декларації, то за звітний (податковий) період, в якому було допущено помилку, заповнюється окремий додаток ВП.

При цьому у складі звітної Декларації можуть бути уточнені показники за один звітний період та поданий один додаток ВП.

У рядку 18 додатка ВП за звітний (податковий) період, наступний за звітним періодом, що уточнюється, зазначається показник рядка 17 Декларації за попередні звітні (податкові) періоди звітного року з урахуванням уточнень.

Податок на нерухоме майно

Підприємство у зв’язку з відсутністю прибутку не врахувало суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Чи можна суму такого податку врахувати у наступних звітних періодах?

Згідно з п. 137.6 ст. 137 Податкового кодексу податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, зменшується на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до ст. 266 цього Кодексу щодо об’єктів нежитлової нерухомості.

Якщо платник податку на прибуток у звітному періоді не отримав прибутку, або сума податку на прибуток менша за суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, залишок суми такого податку, не врахований у зменшення податку на прибуток поточного періоду, не переноситься на зменшення податку на прибуток наступних податкових (звітних) періодів.

Помилки у бухобліку

У підприємства за результатами документальної перевірки встановлено неправильно визначені суми доходів, витрат та амортизаційних відрахувань за даними бухобліку та виправлення помилок у фінзвітності. Чи підлягає коригуванню сума донарахувань та який порядок відображення цих сум у Декларації?

У разі якщо за результатами документальної перевірки встановлено неправильно визначені суми доходів, витрат та амортизаційних відрахувань за даними бухобліку, що вплинули на визначення об’єкта оподаткування, та відповідно контролюючим органом збільшено/зменшено податкові зобов’язання, то узгоджені суми податкових зобов’язань автоматично нараховуються в інтегрованій картці платника податку. Проведення самостійних виправлень збільшених/зменшених податкових зобов’язань з податку на прибуток за період, що перевірявся, не здійснюється.

Якщо за результатами документальної перевірки збільшено/зменшено суми від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за минулі звітні (податкові) роки, то коригування фінрезультату до оподаткування за звітний період, що був охоплений перевіркою, не здійснюється, а від’ємне значення підлягає виправленню платником податків у показниках в наступному звітному (податковому) періоді.

При цьому до Декларації подається доповнення з відповідним поясненням та зазначенням відповідних сум від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих звітних років, зазначивши про цей факт у спеціально відведеному місці в Декларації.

У платника податку, річний дохід якого не перевищує 20 млн грн, протягом звітного періоду відбулась зміна показників балансової вартості основних засобів та нематеріальних активів. Платником прийнято рішення про незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування. Чи потрібно подавати додаток АМ з відображенням показників балансової вартості основних засобів та нематеріальних активів?

Додатки до Декларації є її невід’ємною частиною.

Водночас для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн грн, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінрезультату до оподаткування на усі різниці.

Відображення різниць залежно від видів здійснених операцій та норм Податкового кодексу, які передбачають відповідне коригування фінрезультату до оподаткування, здійснюється у додатку РІ «Різниці» до рядка 03 РІ Декларації.

Для відображення різниць, які виникають при нарахуванні амортизації основних засобів та нематеріальних активів, використовуються дані додатка АМ «Інформація щодо нарахованої амортизації» до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації (далі — додаток АМ).

У додатку АМ відображаються показники балансової вартості основних засобів та нематеріальних активів, сум амортизації за звітний (податковий) період відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу, підсумковий результат з графи 5 рядка 1.2.1 цього додатка переноситься до рядка 1.2.1 додатка РІ Декларації.

Отже, якщо платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку, за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн грн, прийняв рішення про незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування, у тому числі на різниці, які виникають при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до положень п. 138.3 ст. 138 Кодексу, то додаток АМ не подається.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Наказ № 897 — від 20.10.2015 р. № 897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств». МСБО 37 — Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи», виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. ПБО 6 — Положення бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Мінфіну України від 28.05.99 р. № 137

Google отримав $3,2 млрд прибутку навіть попри рекордний штраф ЄС

24 липня, 2018 12:11

У корпорації Alphabet, до складу якої входить Google, заявили, що навіть враховуючи рекордно великий штраф Євросоюзу у 5 мільярдів доларів, там отримають прибуток у розмірі 3,2 мільярди доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, у другому кварталі 2018 року Google отримала 26,24 мільярди доларів доходів від реклами, а рекламний бізнес компанії за 3 місяці зріс на 24%.

Чистий прибуток Google за другий квартал склав 8,2 мільярди доларів. Тому навіть, якщо з компанії стягнуть 5 мільярдів штрафу, її квартальний прибуток складе 3,2 мільярди доларів.

В той же час, в Alphabet зазначили, що планують оскаржувати рішення ЄС щодо штрафу.

18 липня антимонопольний орган Євросоюзу оштрафував компанію Google майже на 5 мільярдів доларів за порушення умов ведення чесної конкуренції на ринку інтернет додатків.

Пізніше стало відомо, що операційна система Android може стати платним через антимонопольний штраф ЄС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ «Королева Брюсселя»: хто оштрафував Google на 5 мільярдів доларів?

В какой строке декларации по налогу на прибыль нужно отразить штрафы?

Здравствуйте,
Нужна помощь по заполнению декларации по прибыли.

Форма — ТОВ, общая система, годовая декларация по прибыли
В этом году пришлось заплатить штраф. Теперь необходимо 03 РІ декларации указать сумму штрафа.
Не понятно в какой строке додатка РІ необходимо отобразить эту сумму?!

Штраф за несвоевременную уплату единого налога 2018

Статті за темою

Каждый из нас может совершить ошибку. Из-за ошибки, временную нехватку оборотных средств и по другим причинам возможна ситуация недоплаты налога. И единый налог здесь не исключение. Сегодня осмотрим, на которые штрафные последствия ожидать в случае, если произошла несвоевременная уплата единого налога.

Содержание статьи:

Когда уплачивается единый налог

Вспомним, в какие сроки надо платить по каждой группе.

Показатель

Характеристика груп ЕН

1

2

3

только ФЛП

только ФЛП

ФЛП и юрлица

в 2018 г. – 176,20 грн

в 2018 г. – 744,60 грн

3% дохода – для плательщиков НДС;

5% дохода – для неплательщиков НДС

Периодичность уплаты ЕН

Раз в месяц, авансом, не позднее 20-го числа (включительно) текущего месяца. Платить надо даже когда нет дохода от деятельности.

Раз у квартал в течении 50 кал. дней после конца квартала.

Штрафы за несвоевременную уплату единого налога 2018

Если ДФС в ходе проверки обнаружит несвоевременную уплату единого налога, то по 1-2 группе суммы штрафа фиксированные и не зависящие от объема недоимки. Даже недоплата на 1 грн влечет полный штраф. Штраф за несвоевременную уплату единого налога для 3 группы уже зависит от суммы недоплаты и срока просрочки (см. Таблицу).

Смотрите так же:  Осаго вск рейтинг

Читайте также: ЕСВ 2018: изменения и новации

Если же ошибка обнаружена самим плательщиком единого налога и им подана уточняющая декларация или исправление осуществлено с использованием текущей декларации, то штраф меньше

Группа

Штраф, если неуплата возникла в результате

просрочки сроков по уже согласованных налоговому обязательству, в т.ч. в результате проверки ДФС (на основе ППР)

самостоятельно выявленной ошибки плательщика единого налога, которая была исправлена ​​путем подачи

текущей декларации

уточняющей декларации

50% ставки единого налога (п. 122.1 НКУ), 88,10 грн в 2018

(Уплачивается вместе с уплатой текущего единого налога)

(Бесплатно до подачи уточняющей декларации)

50% ставки единого налога (п. 122.1 НКУ), 372,30 грн в 2018

В зависимости от срока недоплаты (п. 126.1 НКУ):

 • если меньше 30 дней — штраф 10% от суммы долга;
 • если больше 30 дней — штраф 20% от суммы долга.

При самостоятельном выявлении ошибки также надо учитывать срок давности 365 дней. Если ошибка обнаружена позже, то уже налогоплательщик не имеет права на ее самостоятельное исправление.

Пеня при неуплате единого налога

Кроме штрафа также начисляется пеня. Опять же все зависит от того, при каких обстоятельствах возникла недоплата.

Параметры начисления пени

Пеня начисляется:

просрочки сроков по уже согласованных налоговому обязательству, в т.ч. в результате проверки ДФС

самостоятельно выявленной ошибки и подачи текущей или уточняющей декларации на исправление ошибки

90-дневный льготный период

Использование ставки НБУ

Расчет (пп. 129.1.1 НКУ): недоплата × 1,2 × ставка НБУ за данные дни (%) × (количество дней с 1-го дня после предельного срока оплаты по день погашения обязательства или по день, для которого действует указана ставка НБУ) / (100 × 365).

Расчет (пп. 129.1.3 НКУ): недоплата × ставка НБУ за данные дни (%) × (количество дней с 91-го дня после предельного срока оплаты по день погашения обязательства или по день, для которого действует указанная ставка НБУ) / (100 × 365).

Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки, включая день погашения.

Полезная статья:

Самостоятельное выявление ошибки

Плательщик единого налога, самостоятельно (в том числе по результатам электронной проверки) обнаруживает факт занижения налогового обязательства прошлых налоговых периодов, может выбрать один из 2-х вариантов (п. 50.1 НКУ):

— подать уточняющую декларацию;

— отразить сумму недоплаты в составе декларации по этому налогу, которая подается за налоговый период, следующий за периодом, в котором выявлен факт занижения налогового обязательства.

Как видно из формул в вышеприведенных таблицах, преимуществом самостоятельного исправления ошибки является то, что пеня начинает начисляться по истечении 90 календарных дней, следующих после окончания срока уплаты налогового обязательства (пп. 129.1.3 НКУ).

Для автоматического расчета задолженности и штрафов воспользуйтесь онлайн-калькулятором:

Учетные ставки НБУ для определения пени

Узнать учетные ставки НБУ при расчете пени можно с официального сайта НБУ.

Пример расчета штрафа и пени

Пусть в июне 2018 плательщиком единого налога 3 группы (физлицо, неплательщик НДС) была обнаружена ошибка за Почетной Грамотой Харьковского квартал 2017 Сумма недоплаты 10000 грн. Предельная дата уплаты налогового обязательства за третий квартал 2017 — 17 ноября 2017 Уплата состоялась 07.06.2018 г.. Плательщик подал уточняющую декларацию.

Проводим расчет штрафных санкций:

 • сумма штрафа при подаче уточненной декларации: 10000 × 0,03 = 300 грн;
 • определение 90-дневного льготного периода: 18.11.2017 — 15.02.20018 г .;
 • период начисления пени: 16.02.2018-07.06.2018 г .;
 • действующие ставки НБУ для периода начисления пени: 16% (с 16.02 по 01.03, 14 кал. Дней) 17% (с 02.03 по 04.06, 98 кал. Дней)
 • расчет пени 10000 × 0,16 × 14/365 + 10000 × 0,17 × 98/365 = 61,37 + 456,44 = 517,81 грн.

В общем в бюджет перед подачей уточненной декларации надо оплатить: недоплата + штраф + пеня = 10000 + 300 + 517,81 = 10817,81 грн.

Что может быть кроме штрафа и пени

Кроме упомянутых штрафных санкций также может быть:

 • при наличии налогового долга на каждое 1-е число месяца в течении 2-х последовательных кварталов налогоплательщик обязан перейти на общую систему налогообложения (пп. 298.2.3 НКУ);
 • если нарушения (неуплата) оказывается при проверке органом ДФС, то налогоплательщик сможет вернуться на упрощенную систему только после окончания 4-х последовательных кварталов с момента принятия органом ДФС решение об аннулировании регистрации субъекта хозяйствования плательщиком единого налога (п. 299.11 НКУ).

1. Прибуток (доход), одержаний суб’єктом господарювання внаслідок порушення встановлених законодавством правил здійснення господарської діяльності, а також суми прихованого (заниженого) прибутку (доходу) чи суми податку, несплаченого за прихований об’єкт оподаткування, підлягають вилученню в доход відповідного бюджету в порядку, встановленому законом.

Крім того, з суб’єкта господарювання стягується у випадках і порядку, передбачених законом, штраф, але не більш як у двократному розмірі вилученої суми, а у разі повторного порушення протягом року після застосування цієї санкції — у трикратному розмірі вилученої суми.

2. Перелік порушень, за які до суб’єкта господарювання застосовуються санкції, передбачені цією статтею, а також порядок їх застосування визначаються законами.

Однією з адміністративно-господарських санкцій є безоплатне вилучення прибутку (доходу).

Під поняттям «прибуток» у контексті даної статті слід розуміти:

— прибуток, одержаний суб’єктом господарювання внаслідок порушення встановлених законодавством правил здійснення господарської діяльності;

— суми прихованого (заниженого) прибутку (доходу);

— суми податку, не сплаченого за прихований об’єкт оподаткування.

Крім безоплатного вилучення прибутку (доходу), до суб’єкта господарювання — порушника правил ведення господарської діяльності у випадках і порядку, передбачених законом, застосовується штраф, сума якого не може перевищувати двократного розміру суми вилученого прибутку (доходу), а в разі повторного порушення протягом року після застосування санкції — трикратного розміру вилученої суми.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» N 334/94-ВР від 28.12.94 р. відповідальність за правильність нарахування, своєчасність сплати податку та дотримання податкового законодавства несе платник податку в порядку та розмірах, установлених законом.

Відповідно до ст. 21 даного Закону суми виявленого прихованого (заниженого) прибутку та штрафи стягуються за весь період ухилення від сплати податків.

Частина друга коментованої статті вказує на те, що перелік порушень, за які до суб’єкта господарювання застосовуються безоплатне вилучення прибутку (доходу), а також порядок застосування даної санкції, встановлюються законом.

Законодавство України містить низку спеціальних нормативно-правових актів, які регулюють порядок безоплатного вилучення прибутку (доходу) суб’єкта господарювання за порушення ним правил здійснення певного виду господарської діяльності, а саме: Закон України «Про природні монополії», Закон України «Про телекомунікації», Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць» тощо.

Возможно Вас заинтересует:

 • Психолог в начальной школе учебно-практическое пособие Работа психолога в начальной школе РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ НА ЭТАПЕ ПРИЕМА И АДАПТАЦИИ В ШКОЛЕ ГЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОПРОВОЖДАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВА 2. ПОСТУПЛЕНИЕ РЕБЕНКА В ШКОЛУ 2.1. Содержание […]
 • Мировой суд гуково участок 4 Судебный участок № 4 Железнодорожного района Адрес: Ростов-на-Дону, улица Кулагина, дом № 62 Б (посмотреть на карте Google) Электронная почта: [email protected] Время работы: понедельник, вторник, среда, четверг — 09.00-18.00, пятница — […]
 • Нотариус краснобогатырская Русакова Елена Петровна Восточный административный округ Адрес: Москва, ул- ца Краснобогатырская, д. № 44, стр-е 1, здание объединения ЛИТ (посмотреть на карте Google) Станц. метро: Преображенская площадь Телефон: +7 (495) 7395293 Телефон: +7 […]
 • Разработка конструкций одежды в сапр грация учебное пособие Год публикации: 2004 Библиографическая ссылка:: Сурикова Г.И., Сурикова О.В., Ахмедулова Н.И., Гниденко А.В. Разработка конструкций одежды в САПР "ГРАЦИЯ": Учебное пособие. - Иваново: ИГТА, 2004. - 124 с. Для того, чтобы оценить ресурс, […]
 • Льготы на детский сад если родитель инвалид Родители инвалиды и льготы для их детей Законодательно такие дети приравнены ко взрослым с ограниченными возможностями. Им положены те же льготы от государства. Меры соц. поддержки, предусмотренные для детей-инвалидов, можно разделить на пять […]
 • Размер пособия при рождении ребенка в 2019 году в алтайском крае Детские пособия в Алтайском крае в 2019 году Федеральные детские выплаты в Алтайском крае в 2019 г Размеры федеральных пособий рассчитаны на основании Постановления Правительства РФ Постановлением от 24 января 2019 года №32 «Об утверждении размера […]

Author: admin